Tervetuloa opiskelemaan Vimpelin lukioon!

Tämä opas on sinulle, joka olet hakeutumassa Vimpelin lukioon. Oppaaseen kannattaa tutustua huolellisesti. Oppaassa on esitelty koulumme käytänteitä ja tuntijakoa. Saat myös ohjeita ensimmäisen lukiovuoden opintovalintojen tekemiseen ja valintakortin täyttämiseen. Yksityiskohtaisemman opinto-oppaan saat aloittaessasi lukio-opintosi.


Lukiossamme voit valita vapaasti opinto-ohjelmasi. Samalla kuitenkin oma vastuusi koulunkäynnistäsi kasvaa. Opintoihin panostamalla varmistat itsellesi parhaan mahdollisen tuloksen lukiotyön päättävässä ylioppilastutkinnossasi ja saat hyvät lähtökohdat lukion jälkeisen koulutustiesi valinnassa. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tarkempia tietoja lukiostamme ja sinne pyrkimisestä.


HAE VIMPELIN LUKIOON!

Tästä voit tutustua lukioomme: Hakijan opas 2023

Tietoja koulustamme

Vimpelin lukio on sopivan pieni koulu, joka kuitenkin tarjoaa monipuolisen kurssivalikoiman. Voit laatia itsellesi sopivan ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman ja esimerkiksi sovittaa paljon aikaa vievän harrastuksen lukio-opintoihisi. Halutessasi voit painottaa opintojasi palloilulinjalla tai esport-linjalla.

Lukio toimii yhteiskoulun (5.- 9. luokat) kanssa samoissa tiloissa. Opiskelijakunta ja sen aktiivinen hallitus vaikuttavat moneen koulun asiaan ja tarjoavat monia palveluita jäsenilleen.

Vimpelin lukiossa on laaja kielivalikoima. Englannin ja ruotsin lisäksi voit valita kieliohjelmaasi saksaa, ranskaa ja venäjää. Espanjaa ja japaniakin on kolme kurssia. Latinaa ja italiaa on opiskeltu verkon tai videoneuvottelulaitteiden välityksellä. Lukiossamme panostetaan myös luonnontieteisiin. Valtakunnallisten kurssien lisäksi voit suorittaa eri luonnontieteet yhdistäviä temaattisia opintoja, kuten kenttätyön kurssin.

Lukiollamme on monipuolista kansainvälistä yhteistyötä. Teemme säännöllisesti opintomatkoja mm. Saksaan, ja projektiluonteisesti myös muihin maihin. Lukiolla on yhteistyökoulu Ranskan Lochesissa ja Tokiossa Japanissa, jonne joka vuosi lähetetään, ja josta otetaan vastaan vaihto-opiskelijoita. Toisena lukuvuonna opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua leirikouluun.


Palloilulinja

Koulumme on palloilupainotteinen lukio. Palloilulinjan opetus alkoi syksyllä 2003. Lukiomme palloilulinja tarjoaa runsaasti liikuntaa sekä pesäpallon ja koripallon valmennustietoutta. Koulussamme voi suorittaa myös liikunnan lukiodiplomin.

Palloilulinjalla sm-tason osaajien Kari Kleemolan, Mikko Rantalahden ja Jarkko Havun ohella valmentajina toimivat mahdollisuuksien mukaan Vimpelin Vedon valmentajat ja pelaajat. Myös muiden liikuntalajien harjoittelu on mahdollista oman harjoitteluohjelman mukaisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus kaikkien muiden liikuntatuntien lisäksi harjoitella omaa lajiaan ohjatusti kahtena aamuna viikossa koulupäivien aikana. Näin opiskelijalla on hyvä mahdollisuus kehittyä lajissaan.

Harjoittelupaikat Vimpelissä ovat erinomaiset. Lukion pihapiirissä sijaitsevassa liikuntahallissa on tilava palloilusali, kuntosali, squashkenttä ja juoksurata. Koulun pihapiirissä on uusi pienempi hiekkatekonurmikenttä. Tätä kenttää voidaan myös hyödyntää harjoittelussa. Vimpelin ylpeys Saarikenttä on lukiolta vain 800 metrin päässä.

Palloilulinjalla opiskelu ei edellytä sitoutumista Vimpelin Vedon toimintaan, vaan voit edelleen aivan hyvin edustaa omaa seuraasi. Linjalle haetaan normaalisti yhteishaun kautta hakemalla Vimpelin lukioon.


Esportlinja (KOVA-akatemia)

Vimpelin lukiossa alkaa uutena opintokokonaisuutena syksyllä 2021 esport-linja, joka pitää sisällään 10 kurssin opintokokonaisuuden:

1) Ravitsemustieto ja ruokavalio (terveystiedon 1-kurssi)

2) Fyysinen harjoittelu ja huolenpito (liikunnan 1-2-kurssi)

3) Elämänhallinta (yksi kurssi)

4) Kilpapelaajan eettiset ohjeet (yksi kurssi)

5) Pelaajabrändi (yksi kurssi)

6) Tiimityöskentely (yksi kurssi)

7) Pelivalmennus (kolme kurssia)

Linjan opettajina toimivat Mikko Kalijärvi ja KOVA-organisaation henkilöitä. Vimpelin lukio tarjoaa mahdollisuuden pelaajapolkuun aina pääsarjatasolle asti. Vimpelin lukion esport-opiskelijoista perustetaan Kova-esportin akatemiajoukkueita, joilla on mahdollisuus osallistua eri kilpailuihin. Vimpelin lukiossa huolehditaan opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, heillä on mm. mahdollisuus hyödyntää personal trainerin palveluita. Linjalle haetaan normaalisti yhteishaun kautta. Lisäksi tulee täyttää hakulomake osoitteessa www.esportkoulu.fi. Linjan keskiarvoraja on 7,0. Valinta tapahtuu hakemusten ja haastattelujen perusteella. Linjalle valitaan max. 15 opiskelijaa.


Millaista on opiskelu lukiossa

Lukiossa opiskelu on yläkoulun jälkeen tutun oloista tekemistä. Opiskelu voi olla luokkaopetusta opettajan johtamana, keskustelua, itsenäistä opiskelua, ryhmätöitä, projekteja sekä verkko-opiskelua. Aikaisempaan verrattuna erityisesti itsenäisen työskentelyn osuus kasvaa. Tärkeää on halu oppia ja tahto kehittää opiskelutaitoja. Opetus painottuu lukuaineisiin, koska lukio-opintojen tavoitteena on laaja yleissivistys ja jatko-opintokelpoisuus korkeakouluihin.

Nykyaikaisessa lukiossa opiskellaan myös koulun seinien ulkopuolella. Yhteistyötä tehdään eri oppilaitosten, järjestöjen ja työelämän kanssa. Aiemmin on esimerkiksi toteutettu lähialueiden lukioissa kaikki lukion oppiaineet yhdistävä Pohjalta pintaan -hanke, jossa käsiteltiin vettä eri näkökulmista. Työskentely huipentui keväällä 2019 järjestettyyn teemaviikkoon. Oppiainerajat ylittyvät myös toisen vuosikurssin opiskelijoiden leirikouluprojektissa. Viime lukuvuonna leirikoulu jäi toteutumatta koronapandemian takia.

Lukion oppimäärän suoritettuasi saat lukion päättötodistuksen. Tämän jälkeen saat myös ylioppilastutkintotodistuksen, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti.

Omaan tahtiin luokattomassa lukiossa

Luokattomassa lukiossa opiskeluryhmät vaihtelevat aineesta toiseen, eikä opinnoissa etenemistä ole sidottu vuosiluokkiin. Et siis jää luokalle, siirry luokalta toiselle tai saa ehtoja. Voit suorittaa opinnot omassa tahdissasi 2 - 4 vuoden aikana. Suurin osa opiskelijoista valmistuu kolmessa vuodessa. Luokattomuus lisää opiskelijan valintamahdollisuuksia, mutta myös opiskelijan omaa vastuuta opiskelustaan.

Pakolliset ja valinnaiset opinnot

Lukion opinnot jaetaan kolmeen osaan: pakolliset opinnot, valtakunnalliset valinnaiset opinnot ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot. Opiskelun ytimen muodostavat pakolliset ja valtakunnalliset syventävät opinnot, joiden sisällöt ja määrät noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa. Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukio-opintojen vähimmäismäärä 150 opintopistettä täyttyy. Lukion oppimäärän tulee sisältää vähintään 20 opintopistettä valtakunnallisia valinnaisia opintoja. Opintopistemäärälle ei ole ylärajaa.

Ylioppilaskirjoitusten tehtävät perustuvat pakollisten ja valinnaisten opintojen sisältöihin, joten sinun kannattaa opiskella valinnaisia opintoja erityisesti niistä aineista, joita aiot valita ylioppilaskirjoituksiin. Osa valinnaisista opinnoista suoritetaan temaattisina opintoina, jotka ovat eri tiedonaloja yhdistäviä ja eheyttäviä opintoja. Koulukohtaisilla valinnaisilla opinnoilla voit painottaa osaamistasi haluamallasi tavalla. Niiden tarjonta riippuu lukiosta, mutta voit opiskella yksittäisiä moduuleja tai opintojaksoja myös muissa lukioissa tai oppilaitoksissa. Näissä opinnoissa voit edetä pidemmälle valitsemassasi aineessa tai opiskella esimerkiksi musiikkia, urheilua, kuvataidetta tai mediaopintoja.


Lukiolaisen tärkeitä termejä

Arviointi

Jokainen opintojakso arvioidaan omana kokonaisuutenaan. Lukion päättötodistuksen arvosana muodostuu pääsääntöisesti pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen perusteella.

Itsenäinen suoritus

Lukiossa voit suorittaa opintojaksoja myös itsenäisesti työskennellen. Osaaminen osoitetaan yleensä opintojakson päättökokeessa, mutta itsenäiseen suoritukseen voi kuulua myös välitehtäviä.

Jakso

Lukuvuosi on jaettu kuuteen noin kuuden viikon mittaiseen jaksoon. Kussakin jaksossa on vain niiden aineiden opetusta, jotka opiskelija aikoo sen jakson aikana suorittaa. Yleensä yhdessä jaksossa on 4 - 6 opintojaksoa. Kunkin opintojakson oppitunteja on viikossa kuusi.

Jakson päättöviikko

Kunkin jakson lopussa on päättöviikko, jolloin työjärjestys on erilainen kuin jakson varsinaisilla opetusviikoilla. Tällä viikolla voidaan järjestää kokeita tai muita näyttötilaisuuksia. Joillakin oppitunneilla voi olla ihan normaalia opetusta

Jaksotodistus

Jokaisen jakson päätyttyä opiskelija saa jaksotodistuksen, jossa näkyy siihen mennessä suoritettujen opintopisteiden kokonaismäärä, opintojaksojen arvosanat sekä poissaolot.

Opintotarjotin

Kaikki lukuvuoden aikana opetettavat opinnot näkyvät opintotarjottimella opinto-oppaassa sekä Wilmassa. Sieltä opiskelija voi valita opintojaksot, jotka hän haluaa suorittaa lukuvuoden aikana.

Lukiodiplomi

Opetushallitus on kehittänyt lukiodiplomit, jotta lukion opiskelija saisi mahdollisuuden antaa erityisen näytön osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan taito- ja taideaineissa. Lukiodiplomit täydentävät muiden lukio-opintoihin liittyvien erillisten näyttöjen tavoin lukion päättötodistuksen ja ylioppilastutkintotodistuksen osoittamaa osaamista. Vimpelin lukiossa voit suorittaa kuvataiteen, liikunnan ja musiikin lukiodiplomit.


Moduuli

Lukion opetussuunnitelman perusteiden pakolliset opinnot on jäsennelty oppiainekohtaisesti 1–4 opintopisteen laajuisiksi moduuleiksi.

Opintojakso

Opintojakso koostuu yhdestä tai useammasta moduulista. Jos opintojakso koostuu useammasta saman oppimäärän moduulista, annetaan siitä yksi arvosana. Jos kyse on usean oppiaineen yhteisestä opintojaksosta, arvosanat annetaan oppiaineittain.

Opintopiste

Yhden opintopisteen laajuus on 19 oppituntia.


Oppimäärä

Oppiaineen oppimäärä koostuu lukion aikana tässä aineessa opiskelluista opintojaksoista. Oppimäärän vähimmäisopintomäärä määritellään lukion tunti-jaossa ja opetussuunnitelmassa. Lukion koko oppimäärä muodostuu opiskeltujen aineiden oppimääristä ja on laajuudeltaan vähintään 150 opintopistettä.

Temaattiset opinnot

Eri tiedonaloja yhdistävät opinnot eheyttävät opetusta ja auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia yhtä oppiainetta paremmin. Tavoitteet ja sisällöt vaihtelevat lukioittain.

Uusintakuulustelu

Opiskelijalla on mahdollisuus yrittää korottaa hylätyn opintojakson arvosanaa uusintakuulustelutilaisuudessa kaksi kertaa ja hyväksyttyä kurssia yhden kerran.


Ylioppilastutkinto

Lukiossa opiskelu tähtää ylioppilastutkinnon suorittamiseen. Ylioppilastutkinnossa on osallistuttava vähintään viiteen kokeeseen, joista äidinkieli tai suomi toisena kielenä on kaikille pakollinen. Sen lisäksi on valittava kolme koetta seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka tai jonkin reaaliaineen koe. Vähintään yhden kokeista (kielet tai matematiikka) on oltava vaativan tason koe. Opiskelija päättää itse, minkä viidennen kokeen hän suorittaa, esimerkiksi toisen reaaliaineen kokeen tai vieraan kielen. Viiden pakollisen aineen lisäksi voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin. Kokeet voi hajauttaa enintään kolmeen perättäiseen tutkintokertaan. Kun opiskelija on saanut lukion päättötodistuksen ja suorittanut ylioppilastutkinnon hyväksytysti, hän saa ylioppilastodistuksen (lakin). Ylioppilastutkinto ja siihen liittyvä lukion ainevalintojen merkitys käydään läpi lukion alkuvaiheessa. Tarkempia tietoja ylioppilastutkinnosta saa myös osoitteesta ylioppilastutkinto.fi.


Lukion juhlat

Lukio-opiskelun ainutlaatuinen piirre ovat monet juhlat. Kevättalven juhlaviikon aloittavat potkiaiset, joka ovat toisen vuoden opiskelijoiden järjestämä läksiäisjuhla abiturienteille. Sen jälkeen vuorossa ovat penkinpainajaiset eli penkkarit, joka on abiturienttien itselleen järjestämä läksiäisrieha. Vanhojenpäivä järjestetään penkkareiden jälkeisenä päivänä, kun abiturientit ovat lähteneet koulusta. Tällöin lukion toisen vuoden opiskelijat ottavat paikkansa koulun vanhimpina opiskelijoina. Päivä huipentuu vanhojen tansseihin. Viimeisen silauksen juhlahumulle antavat ylioppilasjuhlat eli lakkiaiset, joka on mieleenpainuva juhlapäivä kaikille ylioppilaiksi valmistuville joko kesän alussa tai vuoden lopussa itsenäisyyspäivän aikaan


Opiskelijan edut

Ruoka on opiskelijalle ilmaista. Vimpelin lukio tarjoaa myös ilmaisen välipalan pitkinä koulupäivinä. 17 vuotta täyttänyt voi anoa Kansaneläkelaitokselta opintorahaa ja asumistukea. Kela myös maksaa koulumatkatukea opiskelijoille, joiden koulumatka on yhteen suuntaan yli 10 km. Syksystä 2021 alkaen aloittaville opiskelijoille ilmainen koulukyyti yli 7 km päässä asuville.

OPISKELIJAETUINA saat kannettavan tietokoneen ja kurssikirjat uuden oppivelvollisuuslainkin myötä, välipalan kahdeksan tunnin koulupäivinä ja sinulla on mahdollisuus hyödyntää ilmaiseksi personal trainerin palveluita.

Ainevalinnat

Vimpelin lukioon hakevat täyttävät ainevalintakortin (lukion opinto-ohjelman) lukion ensimmäistä vuotta varten. Kortti palautetaan oman koulun oppilaanohjaajalle viimeistään viimeisenä hakupäivänä. Lukion tuntijako käy ilmi ainevalintakortista. Tämän lisäksi lukiossamme hyväksytään myös muissa oppilaitoksissa suoritettuja opintoja. Valtakunnalliset ja koulukohtaiset valinnaiset opinnot ovat opiskelijoille vapaaehtoisia, mutta valtakunnallisia valinnaisia opintoja pitää suorittaa vähintään 20 opintopistettä. Ainevalintakortin kääntöpuolelta näkyy kunkin opintojakson nimi ja laajuus. Ainevalintakortti sekä tarkemmat tiedot opintojaksoista annetaan keväällä ensimmäisen vuoden valintoja tehdessäsi.

Ensimmäisten koulupäivien aikana saat tunnukset Wilmaan, missä pääset näkemään omat valintasi ja lukujärjestyksesi. Toisen ja kolmannen vuoden opintojaksot valitset vasta myöhemmin lukion aikana. Voit koko lukion ajan tarkistaa valintojasi.

Ylioppilastutkinto ja opintojaksovalinnat

Valintoja tehdessäsi sinun on otettava huomioon myös ylioppilastutkinnon vaatimukset. Ylioppilaskokeiden tehtävät laaditaan pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen perusteella.

Valitset kokeen tason vasta ilmoittautuessasi ylioppilaskirjoituksiin riippumatta siitä, mitä oppimäärää olet lukenut. Voit esimerkiksi kirjoittaa matematiikan lyhyenä, vaikka olisit lukenut siitä pitkän oppimäärän.

Ammattitoiveet ja kurssivalinnat

Ainevalintoja kannattaa miettiä tarkasti, sillä ne saattavat ratkaista jatko-opintoihin pääsyn. Jos sinulla on jo selvillä, mihin tähtäät, se kannattaa ottaa huomioon valinnoissa. Pääsyehdot on hyvä tarkistaa vuosittain oppilaitosten kotisivuilta.

Sinun kannattaa suunnitella alustava kieliohjelma. Mieti, sisällytätkö A1-kielenä opiskeltavan englannin ja B1-kielenä opiskeltavan ruotsin lisäksi opinto-ohjelmaasi B2- ja B3-kieliä.

Pohdi myös, sopiiko jatko-opiskelu-suunnitelmaasi paremmin pitkä vai lyhyt matematiikka. Esimerkiksi fysiikassa, kemiassa ja psykologiassa on vain yhdet pakolliset opintojaksot, joiden suorittamisen jälkeen voit opiskella näistä jo ensimmäisenä opiskeluvuotenasi myös valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja.

AINEVALINTAKORTTI LUKIOON HAKEVILLE:

AINEVALINTAKORTTI